VIVA-715D เดินหน้าพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง

2021-05-12


VIVA-715D เดินหน้าพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง

เป็นลำโพง ขนาด 15 นิ้ว 2 ทาง เป็นลำโพงแบบแอคทีฟหรือมีแอมป์ในตัว ซึ่งให้กำลังวัตต์ถึง 1400 วัตต์และมีความไวสูงสุดถึง 136 dB นอกจากนั้น เทคโนโลยีอที่น่าสนใจของ VIVA-715D บิวท์อิน DSP Processing และสามารถเลือกปรับใช้งานได้ถึง 6 Preset ให้เลือกใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นโหมด
1. Live รูปแบบอีคิวที่ออกแบบสำหรับใช้งานประเภทดนตรีสด
2. Monitor รูปแบบอีคิวสำหรับใช้งานเป็นสเตจมอนิเตอร์ให้กับนักดนตรี นักร้อง ผู้บรรยาย หรือผู้ที่ต้องการได้ยินเสียงของตัวเอง หรือเสียงต่างๆที่จำเป็นหรือต้องการ
3. Music รูปแบบอีคิวสำหรับใช้งานประเภทเปิดเพลง โหมดนี้จะให้ความหนักแน่นเสียงเบสเพิ่มขึ้น
4. Speech รูปแบบอีคิวสำหรับใช้งานประเภทงานพูด งานบรรยาย ซึ่งจะคัดบางความถี่เพื่อให้คุณภาพเสียงพูดหรืองานบรรยาย ชัดเจนขึ้น
5. Sub รูปแบบอีคิวสำหรับใช้งานร่วมกับตู้ลำโพง ซัพวูพเฟอร์ เพื่อเพิ่มคุณภาพเสียงให้หนักแน่นขึ้น
6. Flat รูปแบบอีคิวที่ให้คุณภาพเสียงแบบ แฟลตไม่แต่งเติมใดๆ
ตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นลำโพง Main หลักงาน ดนตรีสด หรือจะใช้เป็นลำโพงไซด์ฟิว ดรัมฟิวส์ ฟร้อนฟิวส์ รวมถึงลำโพงมอนิเตอร์สำหรับงานระดับมืออาชีพก็ตอบโจทย์ได้อย่างแน่นอน

RELATED STORIES